หน้าแรก ข่าวสาร

 • Office Address

  บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด

  Friendship Co.,Ltd

  ที่อยู่ : 6/1 ถ.ประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

  6/1 Pramual Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500

  โทรศัพท์/Tel : +662 635 0241, +662 236 0330

  แฟกซ์/Fax : +662 635 0199, +662 236 7113

  E-mail Address

  Friendship Co.,Ltd. General Info : mr.hanami@hanami.co.th

  Sales Administration Department : saleadm@hanami.co.th

  Export Department : oversea@hanami.co.th

  System Develop Department : sdevelop@hanami.co.th

  Marketing : mktg2@hanami.co.th


  ดู บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 • Factory Address

  บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด

  Friendship Co.,Ltd

  โรงงาน 1 :

  Factory 1 :

  ที่อยู่ : 9/5 ซ.เสรีไทย 56 แยก 1 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

  9/5 Soi Serithai 56 Yaek 1, Khan Na Yao, Bangkok 10230, Thailand

  โทรศัพท์/Tel : +662-906-3050-68, +662-906-8020-9

  แฟกซ์/Fax : +662-906-3060, +662-919-9769

  โรงงาน 2 :

  Factory 2 :

  ที่อยู่ : 9/19 ซ.เสรีไทย 54 แยก 3 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

  9/19 Soi Serithai 54 Yaek 3, Khan Na Yao, Bangkok 10230, Thailand

  โทรศัพท์/Tel : +662-9063050-68, +662-906-8020-9

  แฟกซ์/Fax : +662-906-3060, +662-919-9769

  โรงงาน 3 :

  Factory 3 :

  ที่อยู่ : 100/3 ซ.เสรีไทย 85 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

  100/3 Soi Serithai 85, Khan Na Yao, Bangkok 10230, Thailand

  โทรศัพท์/Tel : +662-9063050-68, +662-906-8080-9

  แฟกซ์/Fax : +662-906-3060, +662-919-9769

   

  ดู Factory Address ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 • Factory Address

  บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด

  Hanami Foods Co.,Ltd.

  ที่อยู่ : 94/5 ซ.เสรีไทย 85 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

  94/5 Soi Serithai 85, Khan Na Yao, Bangkok 10230, Thailand

  โทรศัพท์/Tel : +662-635-0241, +662-236-0330

  แฟกซ์/Fax : +662-635-0199, +662-236-7113

   

  ดู บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า