ติดต่อเรา

/สำนักงานใหญ่

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด

ที่อยู่
6/1 ถ.ประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ : +662 635 0241, +662 236 0330
แฟกซ์ : +662 635 0199

อีเมล
ติดต่อทั่วไป : mr.hanami@hanami.co.th
ฝ่ายขาย : saleadm@hanami.co.th
ฝ่ายส่งออก : oversea@hanami.co.th
ฝ่ายพัฒนาระบบ : sdevelop@hanami.co.th
ฝ่ายการตลาด : marketing@hanami.co.th
ฝ่ายบุคคล : hrd@hanami.co.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

/โรงงาน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด

โรงงาน 1

9/5 ซ.เสรีไทย 56 แยก 1 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทรศัพท์ : +662-906-8020-9
แฟกซ์ : +662-919-9769

โรงงาน 2

9/19 ซ.เสรีไทย 54 แยก 3 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทรศัพท์ : +662-919-9396
แฟกซ์ : +662-919-9470

โรงงาน 3

100/3 ซ.เสรีไทย 85 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทรศัพท์ : +662-906-3050-4
แฟกซ์ : +662-906-3060

/โรงงาน

บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด

ที่อยู่ 94/5 ซ.เสรีไทย 85 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
เบอร์โทร : +662-517-9408-10
แฟกซ์ : +662-517-9413