ร่วมงานกับเรา

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  คันนายาว, กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าประสานงาน 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  คันนายาว, กรุงเทพมหานคร

พนักงานควบคุมคุณภาพ 2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  คันนายาว, กรุงเทพมหานคร

พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  คันนายาว, กรุงเทพมหานคร

พนักงานการตลาด 3 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  คันนายาว, กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี 3 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  คันนายาว, กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางรัก, กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางรัก, กรุงเทพมหานคร

จป.วิชาชีพ 3 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  คันนายาว, กรุงเทพมหานคร

พนักงานการตลาด 3 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางรัก, กรุงเทพมหานคร