ร่วมงานกับเรา

พนักงานขาย(Account Executive-Modern Trade)/ผู้จัดการลูกค้ารายใหญ่(Key Account Manager-Modern Trade)

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางรัก, กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางรัก, กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางรัก, กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางรัก, กรุงเทพมหานคร

พนักงานการตลาด 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บางรัก, กรุงเทพมหานคร